Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38095
Title: Hoàn thiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Tố tụng hình sự
Xét xử sơ thẩm
Chất lượng tranh tụng
Phiên tòa sơ thẩm
Bộ Luật Tố tụng hình sự
Abstract: Sau nhiều năm áp dụng, bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng hoạt động điều tra, truy tố và xét xử chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp. Để khắc phục thực trạng này, bài viết đưa ra những bất cập và kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành nhằm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà sơ thẩm.
Issue Date: 2016-11-04
Type: Bài trích
Method: Tạp chí luật học số 7/2008
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • hoan thien QD cua BLTTHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 183,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.