Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38151
Title: Một số gợi ý sửa đổi quy định về quyền lập pháp và ủy quyền lập pháp trong Hiến pháp 1992
Authors: Bùi Ngọc Sơn
Keywords: Quyền lập pháp
HIến pháp Việt Nam
Sửa đổi quy định
Phạm vi của quyền lập pháp
Quốc hội
Chế độ bầu cử Quốc hội
Lập pháp ủy quyền
Abstract: Tác giả trình bày một số gợi ý sửa đổi quy định về quyền lập pháp và ủy quyền lập pháp trong Hiến pháp 1992. Cụ thể về quyền lập pháp theo Hiến pháp Việt Nam; phạm vi của quyền lập pháp và lập pháp ủy quyền theo Hiến pháp Việt Nam.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Bộ Tư pháp
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Sua doi quy dinh_quyen lap phap_uy quyen lap phap_Hienphap1992.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 283,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.