Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38224
Title: Pháp luật về tố tụng hành chính một số nước và kinh nghiệm tham khảo đối với Việt Nam
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Tố tụng hành chính
Tài phán hành chính
Thẩm quyền xét xử
Vụ án hành chính
Abstract: Giới thiệu một số hệ thống tòa án hành chính trên thế giới, cách thức tổ chức và phân quyền của các tòa hành chính, từ đó nhìn nhận một cách cụ thể về tòa án hành chính Việt Nam với những hoạt động từ khi được thành lập cũng như tìm các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của tòa.
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 34tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • PL ve to tunghanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 588,58 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.