Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38284
Title: Báo cáo tóm tắt: Đánh giá tình hình thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí và định hướng hoàn thiện
Authors: Bộ Tài chính
Keywords: Pháp lệnh phí và lệ phí
Ngân sách nhà nước
Phí
Lệ phí
Abstract: Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện Pháp lệnh phí và lệ phí, một số tồn tại vướng mắc và kiến nghị sửa đổi, bổ sung.
Type: Báo cáo
Extent: 17tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Danh gia tinh hinh thuc hien phap lenh phi va le phi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 545,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.