Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38328
Title: Một số vấn đề về Luật Kiểm toán Nhà nước
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Luật Kiểm toán nhà nước
Quyền hạn của kế toán trưởng
Trưởng đoàn kiểm toán
Chất lượng kiểm toán
Kiểm soát chất lượng kiểm toán
Hoạt động kiểm toán nhà nước
Abstract: Chuyên đề nghiên cứu tập trung vào 4 nhóm vấn đề sau đây: (1) Trách nhiệm, quyền hạn của Kiểm toán trưởng và Trưởng đoàn kiểm toán; (2) Kiểm soát chất lượng kiểm toán; (3) Mối quan hệ giữa Kiểm toán nhà nước với các cơ quan liên quan đến hoạt động Kiểm toán Nhà nước; (4) Các đơn vị được kiểm toán.
Issue Date: 2014-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • Mot so van de ve Luat Kiem toan nha nuoc (ghep 4 chuyen de).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 653,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.