Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38356
Title: Tổng quan về tình hình tội phạm chưa thành niên trên phạm vi toàn cầu: Nguyên nhân và kinh nghiệm giải quyết
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Tội phạm vị thành niên
Trẻ chưa thành niên phạm tội
Tình trạng phạm tội vị thành niên
Abstract: Chuyên đề tổng hợp một số nội dung liên quan đến thực trạng vi phạm pháp luật của người chưa thành niên trên phạm vi toàn cầu; đề cập đến nguyên nhân của thực trạng trên cũng như một số định hướng lớn trong việc đối phó với tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội.
Issue Date: 2016-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tổng quan về tình hình tội phạm chưa thành niên.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 949,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.