Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38389
Title: Một số ý kiến đánh giá về hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề hiện nay và một số liên hệ với các nước khác trên thế giới
Authors: Ts. Lê Thị Bích Thủy
Keywords: Bảo vệ môi trường
Làng nghề
Abstract: Bài viết nêu giới thiệu chung về làng nghề Việt Nam; Hiện trạng quản lý làng nghề và một số bài học kinh nghiệm của các nước trên thế giới.
Type: Tài liệu tham khảo khác
Method: Văn phòng Quốc hội
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.