Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38529
Title: Pháp luật phòng, chống tham nhũng một số nước trên thế giới và những kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Tham nhũng
Phòng chống tham nhũng
Chế tài hình sự
Chế tài kỷ luật
Thu hồi tài sản
Abstract: Thư viện Quốc hội đã tiến hành tổng hợp kinh nghiệm của một số nước về cơ chế xử lý và thực thi pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Báo cáo tổng hợp việc so sánh khung pháp lý về các cơ chế xử lý và thực thi pháp luật phòng, chống tham nhũng ở một số quốc gia trên thế giới. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng trong quá trình sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam.
Issue Date: 2015-5
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 28tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Bao cao phong chong tham nhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 855,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.