Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38659
Title: Công ước quốc tế về thống nhất quy tắc chung cầm giữ và thế chấp tàu biển
Keywords: Hàng hải
Cầm giữ tàu biến
Thế chấp tàu biển
Công ước quốc tế
Abstract: Toàn văn Công ước quốc tế về thống nhất quy tắc chung cầm giữ và thế chấp tàu biển.
Issue Date: 1967-5-27
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 4tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • CUQT thong nhat quy tac chung cam giu va the chap tau bien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 266,09 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.