Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38672
Title: Công ước về trách nhiệm của người khai thác tàu hạt nhân.
Keywords: Hàng hải
Tàu hạt nhân
Nhiên liệu hạt nhân
Chất thải phóng xạ
Sản phẩm phóng xạ
Thiết bị năng lượng hạt nhân
Sự cố hạt nhân
Lò phản ứng hạt nhân
Abstract: Tài liệu bàn về Công ước về trách nhiệm của người khai thác tàu hạt nhân.
Issue Date: 1962-5
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 9tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • CU ve trach nhiem cua nguoi khai thac tau hat nhan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 290,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.