Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38693
Title: Công ước quốc tế về thống nhất các quy tắc liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển 1924 (cùng với Nghị định thư ký kết)
Keywords: Hàng hải
Chủ sở hữu tàu
Thuyền trưởng
Công ước quốc tế
Trách nhiệm chủ tàu
Abstract: Toàn văn nội dung Công ước quốc tế thống nhất các quy tắc liên quan đến giới hạn trách nhiệm của chủ sở hữu tàu biển 1924.
Issue Date: 1924-8-25
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 5tr.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • CUQT_gioi han trach nhiem chu so huu tau bien 1924.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 354,75 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.