Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38760
Title: Quyền tự do di chuyển của người dân trong Liên minh Châu Âu và tác động của nó tới nền kinh tế một số nước thành viên
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Quyền tự do di chuyển
Liên minh Châu Âu
Cộng đồng ASEAN
Thiết lập hoạt động kinh doanh
Chính sách tự do di chuyển
Lao động nhập cư
An sinh xã hội
Cơ hội tìm kiếm việc làm
Abstract: Trong bối cảnh Quốc hội sửa đổi Luật xuất nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIII cùng việc thực hiện các bước đi, tiến trình thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, trong đó có việc cho phép lao động có kĩ năng (skilled labour) được tự do di chuyển tìm kiếm việc làm trong Cộng đồng. Thư viện Quốc hội tổ chức biên soạn chuyên đề về tự do di chuyển của thể nhân/công dân của Liên minh Châu Âu (EU) và những tác động của nó đối với nền kinh tế của một số nước thành viên nhằm phục vụ thông tin cho các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét các chính sách có liên quan.
Issue Date: 2014-04
Type: Báo cáo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.