Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38776
Title: Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng
Authors: Ủy ban thường vụ Quốc hội
Keywords: Số: 142/BC-UBTVQH13
Pháp luật người có công với cách mạng
Xác nhận người có công
Đền ơn đáp nghĩa
Người có công
Chính sách ưu đãi
Đánh giá về chính sách người có công
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Abstract: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng.
Issue Date: 2012-05-17
Type: Báo cáo
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Baocao kq thuchienchinhsach (dinhkem).pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 596,85 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.