Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38859
Title: Công ước liên quan đến cầm, giữ, thế chấp hàng hải 1993.
Keywords: Hàng hải
Lưu giữ hàng hải
Cứu hộ tàu
Thế chấp hàng hải
Abstract: Toàn văn nội dung công ước liên quan đến cầm, giữ, thế chấp hàng hải 1993. Theo đó Công ước quy định về việc công nhận, thực hiện cầm cố thế chấp và các khoản phí; xếp hạng và hiệu lực của cầm cố thế chấp và các khoản phí; việc thay đổi quyền sở hữu hoặc đăng kí; ...để giúp các quốc gia có liên quan hiểu rõ hơn về cơ chế thế chấp hàng hải 1993.
Issue Date: 1993-5-6
Type: Văn bản pháp luật
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49. BS22. CUQT__cam_giu_va_the_chap_hang_hai 1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 331,35 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.