Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38864
Title: Công ước của LHQ về vận chuyển hàng hóa bằng vận tải đa phương thức
Authors: Liên hợp quốc
Keywords: Hàng hải
Vận tải đa phương thức
Vận chuyển hàng hóa
Người kinh doanh vận tải đa phương thức
Hợp đồng vận tải đa phương thức
Chứng từ vận tải đa phương thức
Người gửi hàng
Người nhận hàng
Công ước quốc tế
Luật quốc gia bắt buộc
Liên hợp quốc
Abstract: Nội dung tài liệu giới thiệu về công ước của LHQ về vận chuyển hàng hóa bằng vận tải đa phương thức.
Issue Date: 1980-5-24
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 18tr.
Method: Cục Hàng hải Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
  • 49. BS18. Công_uoc_LHQ__van_chuyen_HH__Bang_van_tai_da_phuong_thuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 373,34 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.