Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/38870
Title: Công ước về trách nhiệm dân sự liên quan đến lĩnh vực vận chuyển vật liệu hạt nhân bằng đường biển.
Keywords: Hàng hải
Vận tải biển
Trách nhiệm dân sự
Vật liệu hạt nhân
Vận tải vật liệu hạt nhân
Công ước quốc tế
Abstract: Tài liệu giới thiệu về công ước về trách nhiệm dân sự liên quan đến lĩnh vực vận chuyển vật liệu hạt nhân bằng đường biển.
Issue Date: 1971-12-17
Type: Văn bản pháp luật
Extent: 1tr.
Method: Cục Hàng hải Việt Nam
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.