Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39169
Title: Một số quy định về tội phạm trong bộ luật Hồng Đức
Authors: Võ Khánh Vinh
Keywords: Võ Khánh Vinh
Quốc triều hình luật
Luật hình sự
Bộ luật Hồng Đức
Chế định tội phạm
Tội phạm
Trách nhiệm hình sự
Đồng phạm
Abstract: Bài viết tìm hiểu làm sáng tỏ các quy định chung nhất của bộ luật Hồng Đức về các nguyên tắc của luật hình sự và chế định tội phạm.
Type: Tạp chí
Extent: 8tr.
Method: Tạp chí Luật học
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1994_B14_BoluatHongDuc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.