Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39193
Title: Nhà nước, pháp luật và chính sách xã hội
Authors: Trần Trọng Hựu
Keywords: Trần Trọng Hựu
Chính sách xã hội
Nhà nước
Pháp luật
Chính sách xã hội
Chức năng xã hội
Abstract: Đề xuất những ý kiến để xác lập và thực hiện có hiệu quả chính sách xã hội cần thiết phải làm sáng rõ một số vấn đề lý luận về chức năng xã hội của nhà nước và pháp luật, đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò to lớn của Nhà nước và pháp luật.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1995_B2_Nhanuocphapluat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 19,69 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.