Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39239
Title: Cần hiểu hôn nhân thực tế như thế nào?
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Nguyễn Phương Lan
Luật hôn nhân gia đình
Đăng ký kết hôn
Quan hệ hôn nhân
Hôn nhân thực tế
Abstract: Đưa ra những phân tích, nhận định về Điều 9 Luật hôn nhân và gia đình 1986. Qua đó cho thấy những quy định ở trong này là không hợp lý, và hướng dẫn của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ngày 20-1-1988 đối với việc xác định hôn nhân thực tế cũng chưa rõ ràng, đầy đủ và chính xác.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1995_B7_Honnhangiadinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.