Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39269
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorNguyễn Thế Quyền-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.urihttps://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39269-
dc.description.abstractHệ thống pháp luật hành chính là tổng thể các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong lĩnh vực chấp hành-điều hành. Các quy phạm hành chính thường đề cập đến nhiều nội dung khác nhau. Bài viết chỉ phân tích tới nhóm quy phạm pháp luật quy định về thủ tục trong luật hành chính.-
dc.format.extent5tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectNguyễn Thế Quyềnvi
dc.subjectLuật hành chínhvi
dc.subjectThủ tục hành chínhvi
dc.subjectQuản lý hành chínhvi
dc.subjectQuy phạm pháp luậtvi
dc.titleLuật hành chính với các quy phạm về thủ tụcvi
dc.typeTạp chívi
dc.source.methodTạp chí Luật học số 5-1995-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1995_B4_Thutuchanhchinh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,76 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.