Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39289
Title: Vài nét về hợp đồng lao động ở một số nước trên thế giới
Authors: Lưu Bình Nhưỡng
Keywords: Lưu Bình Nhưỡng
Hợp đồng lao động
Quan hệ lao động
Hợp đồng lao động
Người thử việc
Luật lao động
Hợp đồng tuyển việc
Hợp đồng văn bản
Hợp đồng lời nói
Khế ước lao động
Abstract: Phân tích một vài điểm chung trong hợp đồng lao động mà pháp luật bất kỳ nước nào cũng đề cập đến, đó là: bản chất hợp đồng lao động; hình thức hợp đồng lao động; các quy tắc duy trì quan hệ hợp đồng lao động; các quy phạm điều chỉnh hợp đồng lao động trong trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động; giải quyết quyền lợi cho người lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1995_B12_Hopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,84 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.