Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39312
Title: Một số vấn đề về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Đinh Văn Quế
Lạm dụng tín nhiệm
Chiếm đoạt tài sản
Bộ luật hình sự
Abstract: Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu pháp lý: kẻ chiếm đoạt nhận tài sản của người khác một cách ngay thẳng thông qua hợp đồng kinh tế hoặc hợp đồng dân sự nhưng sau khi có tài sản rồi mới nảy sinh ý định và chiếm đoạt một phần hay toàn bộ số tài sản đó. Các yếu tố khác như chủ thể, khách thể và mặt chủ quan đều tương tự như các tội thuộc nhóm có tính chất chiếm đoạt quy định tại chương IV và VI Bộ luật hình sự.
Issue Date: 1995
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1995
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1995_B8_lamdungtinnhiemchiendoattaisan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 11,92 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.