Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39347
Title: Một vài suy nghĩ về phòng vệ chính đáng
Authors: Hoàng Văn Hùng
Keywords: Hoàng Văn Hùng
Phòng vệ chính đáng
Hành vi tấn công
Hành vi phòng vệ
Người tấn công
Hành vi chống trả
Abstract: Phòng vệ chính đáng là một chế định trong Luật hình sự Việt Nam. Trong Phòng vệ chính đáng, sự tấn công hay phòng vệ tạo thành hai tuyến quan hệ mật thiết với nhau, do đó các vấn đề nghiên cứu làm sáng tỏ cũng xuất phát từ hai tuyến quan hệ này.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1996_B3_Phongvechinhdang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,97 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.