Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39400
Title: Vài ý kiến về việc cấm kết hôn giữa những người cùng huyết thống
Authors: Ngô Thị Hường
Keywords: Ngô Thị Hường
Hôn nhân và gia đình
Người cùng huyết thống
Kết hôn
Hôn nhân cùng huyết thống
Abstract: Bàn về một trong những điều kiện kết hôn: Những người có quan hệ gần gũi về huyết thống không được kết hôn với nhau. Việc pháp luật cấm kết hôn giữa những người có quan hệ huyết thống gần là cần thiết, vì nó có thể mạng lại những hậu quả nguy hại cả về thể chất và tinh thần cho gia đình và xã hội.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 2tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1996_B4_Camkethon-nguoicunghuyetthong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 5,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.