Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39408
Title: Ưu tiên việc giáo dục và đào tạo pháp luật bảo vệ môi trường
Authors: Vũ Thu Hạnh
Keywords: Vũ Thu Hạnh
Bảo vệ môi trường
Giáo dục pháp luật
Đào tạo pháp luật
Abstract: Nhà nước ta đang từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật bảo vệ tài nguyên - môi trường như: Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật bảo vệ và phát triển rừng, Luật bảo vệ môi trường, Luật khoáng sản...Trong đó việc thúc đẩy giáo dục môi trường là việc làm được quan tâm hàng đầu.
Issue Date: 1996
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1996
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1996_B13_Phapluatbaovemoitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.