Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39543
Title: Tội phạm tẩy rửa tiền trong tội phạm học và khoa học điều tra tội phạm
Authors: Nguyễn Xuân Yêm
Keywords: Nguyễn Xuân Yêm
Tội phạm học
Điều tra tội phạm
Tội rửa tiền
Tẩy rửa tiền
Abstract: Phân tích loại hình tội phạm tẩy rửa tiền trong khoa học điều tra tội phạm. Hành vi tẩy rửa tiền đang có khuynh hướng gia tăng trên thế giới, ảnh hưởng tiêu cực đối với nền tài chính của các nước. Đây là một nguy cơ làm mất ổn định nền kinh tế và chính trị của nhiều nước trên thế giới.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.1998_B7_Toiphamtayruatien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,93 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.