Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39557
Title: Vấn đề bảo lưu trong luật điều ước quốc tế
Authors: Nguyễn Thị Thuận
Keywords: Nguyễn Thị Thuận
Điều ước quốc tế
Bảo lưu điều ước quốc tế
Điều ước quốc tế song phương
Điều ước quốc tế đa phương
Abstract: Nghiên cứu, tìm hiểu các khía cạnh có liên quan trực tiếp tới hiệu lực của điều ước quốc tế. Đó là vấn đề bảo lưu điều ước quốc tế.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Ngoại giao

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1998_B9_Baoluu-Dieuuocquocte.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,63 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.