Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39558
Title: Khung pháp luật bảo vệ môi trường ở Singapore
Authors: Vũ Thu Hạnh
Keywords: Vũ Thu Hạnh
Môi trường
Bảo vệ môi trường
Singapore
Bảo tồn thiên nhiên
Nước
Biển
Không khí
Bảo vệ động vật hoang dã
Bảo vệ thực vật
Bảo vệ sinh vật biển
Khung pháp luật bảo vệ môi trường
Abstract: Các văn bản pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được chia làm hai loại: luật cứng và luật mềm. Luật cứng bao gồm các văn bản pháp luật trong nước, các thoả thuận quốc tế cũng như khu vực; luật mềm gồm các kế hoạch và chương trình hành động quốc gia. Ở Singapore không có đạo luật bảo vệ môi trường riêng, luật môi trường được gọi là luật khung, hay là luật bao trùm trong đó bao gồm luật về phòng, chống ô nhiễm và luật bảo tồn thiên nhiên.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1998_B10_KhungphapluatBVMT-Singapore.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.