Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39562
Title: Vấn đề thừa nhận chế độ tài sản ước định trong luật hôn nhân và gia đình Việt Nam
Authors: Nguyễn Hồng Hải
Keywords: Nguyễn Hồng Hải
Chế độ tài sản ước định
Chế độ tài sản pháp định
Luật hôn nhân gia đình
Tài sản hôn nhân
Abstract: Trong pháp luật hôn nhân gia đình, nguyên tắc tự do lập hôn ước chưa được thừa nhận. Trước yêu cầu sửa đổi bổ sung Luật hôn nhân gia đình 1986, có ý kiến cho rằng: cùng với nền kinh tế thị trường, việc công nhận chế độ tài sản vợ chồng được thiết lập trên cơ sở hôn ước đã trở nên cần thiết. Vậy hôn nước có những đặc điểm gì? Thừa nhận tự do lập hôn ước có phù hợp với thực tiễn Việt Nam? Một vài ý kiến trong bài viết sẽ làm rõ vấn đề này.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 3tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1998_B3_Chedotaisanuocdinh-LuatHNGD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 369,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.