Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/39563
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.creatorTrần Minh Hương-
dc.date.issued1998-
dc.date.submitted2017-04-21-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11742/39563-
dc.description.abstractNhững quy định trong các văn bản quản lý hành chính nhà nước có ảnh hưởng đến phạm vi quyền và nghĩa vụ cũng như lợi ích của tổ chức, cơ quan, cá nhân có liên quan nên chúng phải đáp ứng những yêu cầu khác nhau về chính trị, đạo đức, pháp lý, khoa học...Xét về thực chất, mỗi yêu cầu đối với các văn bản đều nhằm mục đích cao nhất là bảo đảm sự tuân thủ pháp chế. Bài viết đi vào phân tích các yêu cầu pháp lý cơ bản đối với văn bản quản lý hành chính nhà nước.-
dc.format.extent4tr.-
dc.languagevivi
dc.subjectTrần Minh Hươngvi
dc.subjectVăn bản quản lý hành chính nhà nướcvi
dc.subjectQuản lý hành chính nhà nướcvi
dc.titleNhững yêu cầu pháp lý đối với văn bản quản lý hành chính nhà nướcvi
dc.typeTạp chívi
dc.source.methodTạp chí Luật học số 3-1998-
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1998_B5_VanbanquanlyhanhchinhNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 194,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.