Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39574
Title: Bàn về nội dung của một số lý thuyết xung quanh vấn đề chủ quyền nhà nước
Authors: Nguyễn Ngọc Đào
Keywords: Nguyễn Ngọc Đào
Chủ quyền nhà nước
Quyền lực nhà nước
Abstract: Vấn đề chủ quyền nhà nước luôn là vấn đề được chú ý quan tâm nghiên cứu, nhất là khi khoa học pháp lý ngày càng đi sâu vào việc phân tích để tìm ra bản chất thực của vấn đề về nhà nước và pháp luật. Bài viết phân tích các nghiên cứu của các nhà lý luận qua đó tìm ra bản chất thực của vấn đề này.
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.1998_B2_ChuquyenNN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 584,9 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.