Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39618
Title: Ưu đãi về thuế và vấn đề thu hút đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Ánh Vân
Keywords: Nguyễn Thị Ánh Vân
Thu hút đầu tư nước ngoài
Ưu đãi tài chính
Ưu đãi phi tài chính
Ưu đãi về thuế
Giảm thuế
Hoãn thuế
Thuế lợi tức
Thuế xuất khẩu
Thuế nhập khẩu
Abstract: Mục đích của ưu đãi thuế đối với đầu tư nước ngoài tại Việt Nam chủ yếu là thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. Tuy nhiên để thu hút vốn có hiệu quả cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng về chính sách thu hút vốn trong đó có chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài
Issue Date: 1998
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-1998
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.1998_B7_Thue-thuhutdautunuocngoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 531,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.