Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39641
Title: Hoàn thiện cơ sở pháp lý của cơ chế kinh tế thị trường ở nước ta
Authors: Đỗ Ngọc Thịnh
Keywords: Đỗ Ngọc Thịnh
Kinh tế thị trường
Pháp luật
Kinh tế bao cấp
Khung pháp luật kinh tế
Abstract: Phân tích vai trò, tầm quan trọng của pháp luật đối với sự phát triển bền vững của kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1999_B6_Cosophaplycuakinhtethitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 91,42 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.