Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39644
Title: Những căn cứ để quy định giới hạn của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
Authors: Nguyễn Văn Huyên
Keywords: Nguyễn Văn Huyên
Xét xử sơ thẩm
Vụ án hình sự
Giới hạn xét xử
Luật tố tụng hình sự
Quyền bào chữa
Nguyên tắc thẩm phán
Abstract: Phân tích, bình luận một vài căn cứ để quy định giới hạn của việc xét xử sơ thẩm vụ án hình sự: Căn cứ vào sự phân định chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát và toà án trong tố tụng hình sự; căn cứ vào nguyên tắc thẩm phán và hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; căn cứ nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của bị can bị cáo.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.1999_B9_Gioihanxetxusothamanhinhsu.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 76,29 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.