Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39654
Title: Vấn đề đình chỉ điều tra và đình chỉ vụ án trong tố tụng hình sự
Authors: Vũ Gia Lâm
Keywords: Vũ Gia Lâm
Tố tụng hình sự
Đình chỉ điều tra
Đình chỉ vụ án
Bộ luật tố tụng hình sự
Abstract: Bài viết đề cập quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về các quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và đi sâu vào căn cứ ra các quyết định đó.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.1999_B8_Dinhchidieutra-TTHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 96,96 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.