Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39678
Title: Tìm hiểu về bản chất của tình thế cấp thiết
Authors: Hoàng Văn Hùng
Keywords: Hoàng Văn Hùng
Tình thế cấp thiết
Người gây thiệt hại
Abstract: Tình thế cấp thiết trong pháp luật hình sự là một trong các tình tiết ngoại trừ tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi gây thiệt hại bên cạnh các tình tiết khác như phòng vệ chính đáng, bắt giữ người phạm pháp, thi hành mệnh lệnh cấp trên, thực hiện chức năng nghề nghiệp...Tuy nhiên trong thực tế cần tìm hiểu thêm bản chất của tình thế cấp thiết đồng thời giải quyết hệ thống các vấn đề có liên quan với nó.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 4tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1999_B6_Banchatcuatinhthecapthiet.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 75,68 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.