Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39682
Title: Sửa bản án sơ thẩm theo điều 221 Bộ luật tố tụng hình sự
Authors: Hoàng Thị Sơn
Keywords: Hoàng Thị Sơn
Bộ luật tố tụng hình sự
Tố tụng hình sự
Bản án sơ thẩm
Toà án phúc thẩm
Trách nhiệm hình sự
Miễn trách nhiệm hình sự
Abstract: Phân tích một vài vấn đề xoay quanh việc sửa đổi bản án sơ thẩm theo điều 221 Bộ luật tố tụng hình sự.
Issue Date: 1999
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-1999
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.1999_B7_Banansotham-TTHS.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 133,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.