Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39734
Title: Luật doanh nghiệp - Bước phát triển mới trong việc thực hiện nguyên tắc tự do kinh doanh ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thanh Phú
Keywords: Nguyễn Thanh Phú
Tự do kinh doanh
Kinh tế thị trường
Doanh nghiệp tư nhân
Luật doanh nghiệp
Abstract: Luật doanh nghiệp là đạo luật có vị trí quan trọng trong hệ thống pháp luật kinh tế nước ta. Nó có ý nghĩa to lớn không chỉ ở góc độ chính trị mà còn ở góc dộ pháp lý. Vì vậy, việc nghiên cứu tìm hiểu quy định mới của nó đang là vấn đề đáng được quan tâm không chỉ các nhà luật học mà còn cả nhà chính trị, nhà kinh doanh.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 2-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc2.2000_B11_Luatdoanhnghiep.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 76,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.