Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39768
Title: Một vài suy nghĩ về định hướng đào tạo và bồi dưỡng điều tra viên trong thời gian tới
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Nguyễn Đức Thuận
Đào tạo điều tra viên
Bồi dưỡng điều tra viên
Điều tra viên
Abstract: Trong công tác điều tra các vụ án hình sự, điều tra viên có trách nhiệm lập kế hoạch và tiến hành điều tra theo kế hoạch dưới sự chỉ đạo của và theo dõi của thủ trưởng cơ quan điều tra. Vai trò của điều tra viên là rất quan trọng, do đó việc đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho điều tra viên là việc làm cần thiết.
Issue Date: 2000
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 5-2000
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc5.2000_B9_Daotaoboiduongdieutravien.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 105,2 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.