Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39814
Title: Những hạn chế của pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán ở Việt Nam hiện nay và yêu cầu hoàn thiện
Authors: Đinh Dũng Sỹ
Keywords: Đinh Dũng Sỹ
Thị trường chứng khoán
Chứng khoán
Pháp luật chứng khoán
Công ty chứng khoán
Tranh chấp chứng khoán
Chuyển nhượng cổ phiếu
Abstract: Phân tích một số điểm hạn chế về cơ chế và hình thức phát hành cổ phiếu; về cơ cấu các loại thị trường; về vấn đề thời hạn và tính chuyển nhượng của chứng khoán; về các tổ chức hoạt dộng kinh doanh; về khả năng tham gia của các tổ chức cá nhân nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam...Từ đó đưa ra những yêu cầu, giải pháp hoàn thiện pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 7tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2001_B8_Hanchevethitruongchugkhoan.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 126,01 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.