Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39849
Title: Giải quyết tranh chấp hành chính ở Australia
Authors: Nguyễn Văn Quang
Keywords: Nguyễn Văn Quang
Hành chính
Tranh chấp hành chính
Australia
Cơ quan tài phán hành chính
Khiếu kiện hành chính
Cơ quan thanh tra nghị viện
Toà án tư pháp
Abstract: Tìm hiểu về các phương thức giải quyết tranh chấp hành chính ở Australia hiện nay thông qua các cơ quan tài phán hành chính; toà án tư pháp và cơ quan thanh tra nghị viện liên bang.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 5tr.
Method: Tạp chí Luật học số 3-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2001_B7_Tranhchaphanhchinh-Oxtralia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 80,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.