Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/39855
Title: Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Authors: Đào Thị Hằng
Keywords: Đào Thị Hằng
Hợp đồng lao động
Quan hệ lao động
Chấm dứt hợp đồng
Người lao động
Người sử dụng lao động
Ngược đãi lao động
Cưỡng bức lao động
Abstract: Bài viết tập trung làm rõ một số nội dung về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động quy định tại chương IV Bộ luật lao động.
Issue Date: 2001
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 4-2001
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc4.2001_B3_Quyendonphuongchamduthopdonglaodong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 69,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.