Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40251
Title: Hành lang pháp lý mới cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất ở Việt Nam
Authors: Doãn Hồng Nhung
Keywords: Doãn Hồng Nhung
Luật đất đai
Pháp luật
Người sử dụng đất
Quyền sử dụng đất
Thuê đất
Abstract: Bình luận về quyền và nghĩa vụ mới của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng đất theo Luật đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành trên toàn quốc từ ngày 1/7/2004.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2005_B7_NguoiVNdinhcunuongoai.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 160,57 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.