Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40256
Title: Phát triển nhiệt điện than ở Đồng bằng sông Cửu Long: Những điều cần làm rõ
Authors: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Keywords: Nhiệt điện
Than
Đồng bằng Sông Cửu Long
Phát triển
Nhiệt điện than
Abstract: Tài liệu tập trung phân tích và làm rõ các vấn đề liên quan tới 10 câu hỏi thường gặp trong các thảo luận, phát triển nhiệt điện than ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Publisher: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Issue Date: 2016-11
Type: Báo cáo
Method: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Language: vi
Right: Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (GreenID)
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3. Phat trien nhiet dien than o DBSCL nhung dieu can lam ro.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.