Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40263
Title: Về pháp luật điều chỉnh hoạt động đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng
Authors: Phạm Thị Giang Thu
Keywords: Phạm Thị Giang Thu
Tín dụng
Tổ chức tín dụng
Đồng bảo lãnh
Hợp đồng đồng bảo lãnh
Hợp đồng đồng tài trợ
Hợp đồng tín dụng
Hiệu lực hợp đồng
Abstract: Trao đổi một vài ý kiến nhằm hiểu rõ nội dung pháp lý về hoạt động đồng tài trợ. Hoạt dộng này có nhiều nguy cơ tiềm tàng dẫn đến việc vi phạm, tranh chấp giữa các bên liên quan. Việc giảm thiểu vi phạm hoặc tranh chấp là một trong những yêu cầu quan trọng của việc áp dụng và tuân thủ pháp luật.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 1-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc1.2005_B10-Hoatdongtaitro-tochuctindung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 139,65 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.