Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40317
Title: Các vấn đề pháp lí về tài chính đất đai và giá đất.
Authors: Trần Quang Huy
Keywords: Tạp chí Luật học
Đất đai
Tài chính đất đai
Giá đất
Luật Đất đai
Người sử dụng đất
Thu tiền sử dụng đất
Lệ phí địa chính
Lệ phí trước bạ
Bồi thường thiệt hại
Thuế sử dụng đất
Thuế nhà đất
Giá đất
Tư vấn giá đất
Trần Quang Huy
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề về tài chính đất đai, bao gồm vấn đề điều tiết thu nhập từ việc người sử dụng đất hưởng lợi từ sự đầu tư của Nhà nước; cơ chế tài chính đối với các nguồn thu ngân sách từ đất đai; các bất cập trong việc thu ngân sách từ đất đai và các quy định về giá đất.
Issue Date: 2004
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san về Luật Đất đai năm 2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLDD2004_B2_Taichinh-đâti-giadat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 132,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.