Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40324
Title: Quản lý nhà nước về xã hội hoá bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên
Authors: Lê Văn Từ
Keywords: Quản lý nhà nước
Xã hội hóa
Bảo vệ và phát triển rừng
Rừng Tây Nguyên
Rừng
Lê Văn Từ
Abstract: Quá trình xã hội hoá bảo vệ và phát triển rừng ở Tây Nguyên có những mặt tích cực nhưng cũng xuất hiện những mặt thiếu tích cực và những xu hướng chưa rõ đặc biệt là thiếu sự quản lý chặt chẽ và thống nhất từ phía Nhà nước.
Publisher: Học viện Hành chính quốc gia
Advisor: PGS.TS Võ Kim Sơn, PGS.TS Nguyễn Bá Ngãi
Date Created: 2015
Type: Luận án
Method: Học viện Hành chính quốc gia
Language: vi
Right: Học viện Hành chính quốc gia
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45. QLNN ve XHH bao ve va PT rung o Tay Nguyen.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 279,4 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.