Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40377
Title: Một số vấn đề về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003.
Authors: Phạm Thu Thủy
Keywords: Tạp chí Luật học
Đất đai
Luật Đất đai
Quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Người sử dụng đất
Quản lý đất đai
Thuê đất
Giao đất
Thu hồi đất
Đất nông nghiệp
Đất lâm nghiệp
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề quyền được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khi tham gia vào quan hệ pháp luật đất đai.
Issue Date: 2004
Type: Bản thông tin
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san về Luật Đất đai năm 2003.
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLDD2004_B10_Giaychungnhanquyensudungdat.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 147,99 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.