Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/40403
Title: Bình luận về Luật Đất đai năm 2003 dưới khía cạnh chính sách pháp luật.
Authors: Phạm Duy Nghĩa
Keywords: Tạp chí Luật học
Luật Đất đai
Pháp luật đất đai
Quản lý đất đai
Quyền tài sản
Quan hệ đất đai
Sở hữu đất đai
Người sử dụng đất
Đất nông nghiệp
Giải phóng mặt bằng
Thu hồi đất
Đất đai
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Xác định các tiêu chí đánh giá và bình luận về một đạo luật. (2) Chỉ rõ chức năng trọng yếu nhất của pháp luật đất đai. (3) Từng bước nhận thức về vai trò của công quyền đối với quản lý đất đai. (4) Góp phần chỉ ra mối quan hệ giữa pháp luật đất đai và các luật chuyên ngành có liên quan. (5) Góp phần đưa ra những bình luận khách quan về sự thành công và những điểm chưa đạt yêu cầu của Luật Đất đai.
Issue Date: 2004
Type: Bản thông tin
Extent: 4 trang
Method: Tạp chí Luật học - Đặc san về Luật Đất đai năm 2003
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSLDD2004_B4_BinhluanLDD.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 110,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.