Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/40404
Title: Quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền xét xử của toà hành chính
Authors: Hoàng Quốc Hồng
Keywords: Hoàng Quốc Hồng
Hành chính
Quyết định hành chính
Hành vi hành chính
Toà hành chính
Quyết định hành chính cá biệt
Cộng vụ hành chính
Hành vi công vụ
Abstract: Bàn về quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền xét xử của toà hành chính. Hiện nay, việc quy định quyết định hành chính, hành vi hành chính chưa có sự thống nhất rõ ràng gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức khởi kiện bảy về quyền lợi hợp pháp của mình và hoạt động của toà án nhân dân trong việc bảo vệ quyền lợi của cá nhân, tổ chức.
Issue Date: 2005
Type: Tạp chí
Extent: 6tr.
Method: Tạp chí Luật học số 6-2005
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc6.2005_B5_QuyetdinhHC-hanhviHC.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 177,13 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.